Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้ในการพัฒนาวัด ณ สำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง

ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้ในการพัฒนาวัด ณ สำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง

หน้าหลักภารกิจ ๘ แผนงานหลัก

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.60 เวลา บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดปัตตานี ,ส่วนราชการ และชาวพุทธในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพ ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้ในการพัฒนาวัด ณ สำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

 

 

 

 

Check Also

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ …