Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการไถพื้นที่บริเวณหน้าคอกแพะ และทำการโปรยเมล็ดหญ้ารูซี่

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการไถพื้นที่บริเวณหน้าคอกแพะ และทำการโปรยเมล็ดหญ้ารูซี่

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการไถพื้นที่บริเวณหน้าคอกแพะ และทำการโปรยเมล็ดหญ้ารูซี่ เพื่อจัดทำเป็นพื้นที่ให้แพะได้แทะเล็มหญ้าสด ลดความเครียดในการเลี้ยงแพะแบบยืนโรง ณ นพค.44 สนภ.4 นทพ. บ.นัดฆอมิส ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

Check Also

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ …