Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าติดตามงานเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าติดตามงานเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าติดตามงานเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อยอดของโครงการเกษตรผสมผสานที่หน่วยให้การสนับสนุนในแต่ละกิจกรรม ณ บ.เปี๊ยะ ม.1 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Check Also

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้มอบอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ( Covid 19 )

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้มอบอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ( Covid 19 ) ตามที่ …