Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2565 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4-ก004 เข้าร่วมประชุมมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา 904 จ.ปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี /หัวหน้าจิตอาสา 904 ประจำ จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2565 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4-ก004 เข้าร่วมประชุมมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา 904 จ.ปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี /หัวหน้าจิตอาสา 904 ประจำ จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2565 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4-ก004 เข้าร่วมประชุมมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา 904 จ.ปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี /หัวหน้าจิตอาสา 904 ประจำ จ.ปัตตานี เป็นประธาน พร้อมทั้งมีข้อสั่งการให้มีการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา 904 จ.ปัตตานี เป็นประจำทุกเดือน ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลาง จ.ปัตตานี

Check Also

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้มอบอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ( Covid 19 )

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้มอบอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ( Covid 19 ) ตามที่ …