Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / เมื่อวันที่ 25 ม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ บ้านบาโงกาเสาะ เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อให้กับแพะ จำนวน 22 ตัว

เมื่อวันที่ 25 ม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ บ้านบาโงกาเสาะ เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อให้กับแพะ จำนวน 22 ตัว

เมื่อวันที่ 25 ม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ บ้านบาโงกาเสาะ เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อให้กับแพะ จำนวน 22 ตัว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ณ บ.บาโงกาเสาะ ม.4 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Check Also

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้มอบอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ( Covid 19 )

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้มอบอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ( Covid 19 ) ตามที่ …