Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพรมหากรุณาธิคุณ โดยมี นาย นิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ จ.ปัตตานี เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ. ปัตตานี

Check Also

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้มอบอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ( Covid 19 )

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้มอบอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ( Covid 19 ) ตามที่ …