Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างออกปฏิบัติงานตามโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างออกปฏิบัติงานตามโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างออกปฏิบัติงานตามโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ได้ดำเนินการขนย้ายวัสดุคัดเลือก(ลูกรัง) พร้อมปรับเกลี่ยวัสดุในชั้นรองพื้นทางเพื่อขยายฐานทางเดิมให้ได้ขนาดมาตรฐาน ทั้งนี้หน่วยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพของงานและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ณ บ.บูดน ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี

Check Also

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ …