Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

หน้าหลักภารกิจ ๘ แผนงานหลัก
เมื่อ 28 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.
จัดกำลังพลหน่วยร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุ่งยางแดง, รพ.ทุ่งยางแดง สภ.ท่งยางแดง, กรม ทพ.44 และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61) ประจำปี 2561 ณ บริเวณ ชคต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์
รอง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน

 

Check Also

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ …