Breaking News
Home / ข่าวด่วน

ข่าวด่วน

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 4-ก004 เป็นผู้แทนหัวหน้าศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 4-ก004 เป็นผู้แทนหัวหน้าศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.ปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค 65 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน ณ ลานศิลปวัฒนธรรมฯ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4ก-004 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4ก-004 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.ปัตตานี พร้อมส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 โดยการพัฒนาบริเวณคลองตุยง ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช เก็บเศษขยะ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองตุยง ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน ณ บริเวณคลองตุยง (หลัง รร.วัดมุจลินทวาปีวิหาร) ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยใช้ท่าออกกำลังกายพระราชทาน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยใช้ท่าออกกำลังกายพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่กำลังพล ณ นพค.44 สนภ.4 นทพ. ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.ส่งมอบโครงการ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโครงการ “70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน”

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.ส่งมอบโครงการ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโครงการ “70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน” พร้อมทั้งได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ปลูกต้นไม้ภายในศูนย์ ฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นเเหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจในด้านการเกษตร ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ บ.น้ำดำ ม.3 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4ก-004นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4ก-004นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พัฒนาศาสนสถาน ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บเศษขยะ เศษใบไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.65 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุริยา บุญพันธ์ นอภ.ทุ่งยางแดง เป็นประธาน ณ สุสานพี่เณร ม.2 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน ก.ค.65

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน ก.ค.65 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญ และสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนหารือข้อราชการ งานสำคัญต่าง ๆ ของ จ.ปัตตานีโดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลาง จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 4 นาย รถยนต์นั่งตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ออกเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 4 นาย รถยนต์นั่งตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ออกเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำสาขาสายบุรี จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีฝนตกบางแห่ง ทำให้ระดับน้ำทรงตัว ทั้งนี้ หน่วยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนก่อนเกิดอุทกภัย ณ คลองชลประทาน ต.พิเทน, จุดรับน้ำพรุชมา ต.น้ำดำ, ประตูระบายน้ำ บ.ลูกไม้ไผ่ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.65

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.65 พร้อมทั้งจัดกำลังพลชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการ โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ โรงยิม อบต.บานา ม.8 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

Read More »