Breaking News
Home / งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4-ก004 ร่วมกับ คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) จัดกิจกรรมรอมฎอนแบ่งปันปีที่ 3

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4-ก004 ร่วมกับ คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) จัดกิจกรรมรอมฎอนแบ่งปันปีที่ 3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มเปราะบาง เด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้ป่วยติดเตียงโดยได้ทำการมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค และน้ำดื่ม จำนวน 700 ขวด และของใช้ต่าง ๆ ให้แก่ นายกูพัครูรอซี กูโน ซึ่งเป็นผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหว รวมทั้งร่วมมอบ หมวกกาปิเยาะห์ และผ้าละหมาด ให้แก่กลุ่มเปราะบางฯ จำนวน 20 ราย ทั้งนี้ ผบ.นพค.44ฯ ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้ดีขึ้นต่อไป ณ บ้านเลขที่ …

Read More »

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าติดตามงานเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าติดตามงานเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อยอดของโครงการเกษตรผสมผสานที่หน่วยให้การสนับสนุนในแต่ละกิจกรรม ณ บ.เปี๊ยะ ม.1 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.จัดชุดสำรวจลงพื้นที่ จัดทำแผนงานในการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมายเพื่อความมั่นคงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.จัดชุดสำรวจลงพื้นที่ จัดทำแผนงานในการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมายเพื่อความมั่นคงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่กำลังพล ประกอบด้วยอินทผาลัม น้ำอ้อย ผ้าปูละหมาด และผ้าละหมาด

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่กำลังพล ประกอบด้วยอินทผาลัม น้ำอ้อย ผ้าปูละหมาด และผ้าละหมาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลามในการประกอบศาสนกิจการถือศีลอดในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ณ ห้องเกียรติยศ นพค.44 สนภ.4 นทพ. ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4-ก004พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย มอบของอุปโภค – บริโภค อาทิ อินทผาลัม, น้ำหวาน และน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4-ก004พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย มอบของอุปโภค – บริโภค อาทิ อินทผาลัม, น้ำหวาน และน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด ให้แก่มัสยิดดารุลมูฮาญีรีน บาลูกาลูวัส ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานีทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ณ มัสยิดดารุลมูฮาญีรีน บาลูกาลูวัส ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.65 เวลา 09.30 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4-ก004 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.65 เวลา 09.30 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จิตอาสา 904 รหัส 4-ก004 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบเงินบริจาคและสิ่งของให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปัตตานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน โดยในกิจกรรม ได้ทำการมอบสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้ง มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัว ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

Read More »

จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา

 เมื่อ 30 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา ซึ่งสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมดำเนินกิจกรรม “การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา” ณ โรงเรียนศาลาฟี ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง

Read More »