Breaking News
Home / งานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์

งานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. เข้าติดตามงานเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. เข้าติดตามงานเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อยอดของโครงการเกษตรผสมผสานที่หน่วยให้การสนับสนุนในแต่ละกิจกรรม ณ บ.เปี๊ยะ ม.1 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพล จำนวน 30 นาย เข้าศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ของ ร.152 พัน.2 ค่ายพระยาเดชานุชิต

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพล จำนวน 30 นาย เข้าศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ของ ร.152 พัน.2 ค่ายพระยาเดชานุชิต เพื่อนำมาพัฒนา และเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยต่อไป โดยในกิจกรรม ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการและฐานกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ อาทิเช่น ฐานการเลี้ยงไก่ไข่ ,ฐานการเลี้ยงเป็ด,ฐานการปลูกพืชสมุนไพร,ฐานการปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณบ้านพัก เป็นต้น ณ ร.152 พัน.2 ค่ายพระยาเดชานุชิต ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

Read More »

มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่และกำลังพลทหารพราน

เมื่อ 31 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. ตรวจผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งบประมาณปี 2561 ทั้งนี้ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่และกำลังพลทหารพราน ร้อย ทพ.4406 บ.ข่าลิง ม. 1 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี test

Read More »

ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล

งานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์-กิจกรรม เมื่อ 191230 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาติดตามงานโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ รร.ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี    

Read More »

โครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท

งานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์-กิจกรรม มื่อ 10 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. เป็นตัวแทน สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลนำสินค้าที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เช่นสะตอ ผักกูด ผักเหรียงฯ ร่วมจำหน่ายโครงการ “ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท.” ประจำเดือน ม.ค.61 ณ อาคารอเนกประสงค์ บก.ทท. โอกาสนี้ ผบ.ทสส. ,ผบ.นทพ. ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าด้วย    

Read More »