Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ.เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ น.อ.สมพงษ์ พรหมภัทรพร ร.น. บิดาของ พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ.เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ น.อ.สมพงษ์ พรหมภัทรพร ร.น. บิดาของ พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.ณ ฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ (ศาลาสวดอภิธรรมหลังใหญ่) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Read More »

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. ดำเนินการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ล./ชม. แบบ4/1

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. ดำเนินการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ล./ชม. แบบ4/1 ผลการปฏิบัติงาน ทำการประกอบติดตั้งไม้ฝาเฌอร่าพร้อมมุงหลังคาเมทัลชีท อาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO ทั้งนี้หน่วยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพของงานและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ณ รร.ธรรมพิทยาการ บ.ตะบิงตีงี ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.มอบของขวัญเนื่องในเดือนเกิดให้แก่กำลังพล จำนวน 6 นายประจำเดือน เม.ย.65

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.มอบของขวัญเนื่องในเดือนเกิดให้แก่กำลังพล จำนวน 6 นายประจำเดือน เม.ย.65 ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลณ นพค.44 สนภ.4 นทพ. ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.จัดชุดสำรวจลงพื้นที่ จัดทำแผนงานในการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมายเพื่อความมั่นคงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.จัดชุดสำรวจลงพื้นที่ จัดทำแผนงานในการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมายเพื่อความมั่นคงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยใช้ท่าออกกำลังกายพระราชทาน

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยใช้ท่าออกกำลังกายพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่กำลังพล ณ นพค.44 สนภ.4 นทพ. ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพรมหากรุณาธิคุณ โดยมี นาย นิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ จ.ปัตตานี เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ. ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมโค ออกให้บริการผสมเทียมโค โดยใช้น้ำเชื้อจาก นทพ. พันธุ์กำแพงแสน จำนวน 1 ตัว

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมโค ออกให้บริการผสมเทียมโค โดยใช้น้ำเชื้อจาก นทพ. พันธุ์กำแพงแสน จำนวน 1 ตัว ของ นาย จำนัส เพชรเต็ม พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานของหน่วยเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ณ บ้านเลขที่ 35/2 ม.2 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.จิตอาสา 904 รหัส 4-ก004 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จำนวน 6 นาย ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. สุรภาพ พรหมภัทรพร ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ.จิตอาสา 904 รหัส 4-ก004 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จำนวน 6 นาย ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “กองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิด 19” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในทางการแพทย์ ผลการปฏิบัติ มีกำลังพลที่สามารถร่วมบริจาคได้ จำนวน 6 นาย รวมปริมาณโลหิต 2,400 มล.(ซีซี) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเก็บขยะมูลฝอย ใบไม้ เศษไม้ แล้วนำไปหมักทำปุ๋ยเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเก็บขยะมูลฝอย ใบไม้ เศษไม้ แล้วนำไปหมักทำปุ๋ยเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ นพค.44 สนภ.4 นทพ. ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

Read More »

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. เข้าติดตามงานเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. เข้าติดตามงานเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อยอดของโครงการเกษตรผสมผสานที่หน่วยให้การสนับสนุนในแต่ละกิจกรรม ณ บ.เปี๊ยะ ม.1 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Read More »